Osnovni podaci

  • Info
  • Osnovni podaci

Osnovni podaci

Tvrtka: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Adresa: 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj

Sud upisa: Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-13/6223-4 od 28.11.2013. godine.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave / direktor: Ivana Živaljić

MBS: 060305620
OIB: 79243957155
MB: 4139798

Bankovni račun otvoren kod Splitska banka d.d. Split
IBAN: HR7424070001100504073 otvoren kod OTP banke d.d. za redovito poslovanje
IBAN: HR5524070001500324156 otvoren kod OTO banke d.d. za EU projekte