Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji nadležna osoba će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev treba sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište,
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na sljedeći način:

  • pismeno u poslovnom prostoru na protokol,
  • putem pošte na adresu: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o., 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj,
  • elektroničkom poštom na e-mail: andela.jagnjic@cistoca-ck.hr.

Napomena: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određene su "Izmjenama kriterija za utvrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 414/22)".