Reciklažna dvorišta

  • Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva. Osnovna funkcija reciklažnog dvorišta je doprinos u smanjivanju količine otpada u okolišu i njegovo recikliranje.

Pravo korištenja reciklažnih dvorišta imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema davatelju usluge.

Kako bi otpad imao mogućnost daljnjeg recikliranja najvažniji je prvi korak, odnosno odvajanje otpada već u samom kućanstvu jer je otpad samo kao odvojen prihvatljiv za zaprimanje u reciklažno dvorište i za daljnji postupak uspješnog recikliranja.

Vrste otpada koji možete besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu su: otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume, drvo, biorazgradivi otpad, problematični otpad iz kućanstva (ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti), građevinski otpad iz kućanstva (u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci).

OTPAD SE NE PREUZIMA OD GOSPODARSKIH SUBJEKATA.

U reciklažnim dvorištima Sinj, Trilj i Dicmo zaprima se plastična, metalna i staklena ambalaža koja je u sustavu povratne naknade, a isplata naknade vrši se na licu mjesta.


RECIKLAŽNO DVORIŠTE SINJ, Turjaci 392

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK: 12:00 - 20:00

UTORAK - PETAK: 07:00 - 15:00

SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO!


RECIKLAŽNO DVORIŠTE TRILJ, Čaporice 148

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK: 12:00 - 20:00

UTORAK - PETAK: 07:00 - 15:00

SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO!


RECIKLAŽNO DVORIŠTE DICMO, Kraj 5C

Radno vrijeme:

PONEDJELJAK: 12:00 - 20:00

UTORAK - PETAK: 07:00 - 15:00

SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO!


Više informacija o radu reciklažnih dvorišta možete dobiti na telefonski broj 021/668-174.


Galerija slika