CIRCE2020 - objava članka

  • NOVOSTI
  • CIRCE2020 - objava članka

CIRCE2020 - objava članka

Dana 27.04.2018. na portalu Slobodne Dalmacije objavljen je članak na temu:

CIRCE2020 - PUT OD LINEARNE DO CIRKULARNE EKONOMIJE - Otpad kao nova sirovina

Projekt CIRCE2020 ukupno je vrijedan 1.934.000,00 EUR, a za projektne aktivnosti Javne ustanove RERA S.D. i ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, predviđeno je ukupno 426.063,00 EUR koji se planiraju utrošiti na razvoj smjernica za prijelaz na cirkularnu ekonomiju u pogledu gospodarenja otpadom.

Cirkularna ekonomija predstavlja novu uzdanicu Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast, koji zagovara povratak prirodi i ponovno iskorištavanja već upotrijebljenog. Temelji se na filozofiji da otpad ne postoji i da se sve može upotrijebiti na drugi način ili se može raščlaniti na tvari koje mogu postati dio životnog ciklusa.

Cijeli članak možete pročitati na: https://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/promo/clanak/id/543419/otpad-kao-nova-sirovina