EE otpad

EE otpad

Vrste električne i elektronične opreme

  1. Veliki kućanski uređaji
  2. Mali kućanski uređaji
  3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
  4. Oprema široke potrošnje za razonodu
  5. Rasvjetna oprema
  6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
  7. Igračke, oprema za razonodu i športska oprema
  8. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)
  9. Instrumenti za nadzor i upravljanje
  10. Samoposlužni aparati

Pročitajte detaljnije o  Vrstama električnog i elektroničkog otpada

Besplatan odvoz elektroničkog i električnog otpada pozivom na broj 0800 444 110 ili popunjavanjem ovog obrasca.