Mali gosti u društvu ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

  • NOVOSTI
  • Mali gosti u društvu ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
Mali gosti u društvu ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Mali gosti u društvu ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, djeca iz vrtića „Žabica“ iz Otoka i „Alkarić“ iz Sinja posjetili su društvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. 

Djeca su naučila kakav utjecaj otpad ima na onečišćenje zraka i tko su najveći onečišćivači zraka. Pripremali su kompost od grana, slame, suhog lišća i otpadaka od voća i povrća, te su reciklirali ambalažu koja je ostala poslije dječje marende. Djeca su imala priliku vidjeti kako rade strojevi za čišćenje grada i kako se prazne spremnici za otpad. Na samom kraju razmijenjeni su prigodni pokloni – djeca su dobila cvijeće za sadnju u dvorište svog vrtića i male kante, a djelatnici Čistoće buket cvijeća i držač uredskog papira izrađene od otpadnih materijala.

Ovim posjetom završene su aktivnosti edukacije djece predškolske dobi za ovu školsku godinu.