Općina Otok osigurava mobilno reciklažno dvorište

  • NOVOSTI
  • Općina Otok osigurava mobilno reciklažno dvorište
Općina Otok osigurava mobilno reciklažno dvorište

Općina Otok osigurava mobilno reciklažno dvorište

Općina Otok za svoje sumještane osigurala je mobilno reciklažno dvorište sa trenutnom lokacijom u centru Otoka 

Odvojeno prikupljeni otpad građani Grada Sinja od 01.07.2015, mogu odlagati u improviziranom reciklažnom dvorištu koje se nalazi na deponiju "Mojanka" Kukuzovac.