Sastanak u okviru projekta CIRCE2020

  • NOVOSTI
  • Sastanak u okviru projekta CIRCE2020

Sastanak u okviru projekta CIRCE2020

U prostorijama društva ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. u Sinju, održan je radni  sastanak u okviru projekta CIRCE2020.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. sa vanjskim stručnjacima iz tvrtke Ekonerg, te predstavnici Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije s vanjskim stručnjacima iz tvrtke Eurocunsultants i Građevinskog fakulteta u Splitu

Stručnjaci iz tvrtke Ekonerg prezentirali su rezultate LCA analize (Analiza životnog ciklusa). Raspravljalo se o projektnim aktivnostima koje slijede (poslovni model, pilot projekt…) te su dogovoreni daljnji koraci i aktivnosti u okviru projekta.


Galerija slika