Smanjimo nastanak otpada

Smanjimo nastanak otpada

Smanjimo nastanak otpada

Odvajanje otpada česta je i aktualna tema i svakako nam svima treba biti cilj odvojiti što više otpada i odložiti ga u odgovarajuće spremnike. Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

Odvoz i zbrinjavanje reciklabilnog otpada je BESPLATAN za korisnike iz kategorije kućanstvo. Organiziran je po jedinicama lokalne samouprave jednom mjesečno.

U razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do 30. travnja 2023. godine ukupno je sakupljeno i predano ovlaštenim sakupljačima 70.639,99 kg papira i kartona (Sinj 44.900,35 kg, Trilj 10.999,61 kg, Otok 4.880,28 kg, Hrvace 4.880,40 kg i Dicmo 4.979,35 kg) i 53.760,01 kg plastične ambalaže (Sinj 25.740,43 kg, Trilj 12.279,54 kg, Otok 3.989,86 kg, Hrvace 5.910,31 kg i Dicmo 5.839,87 kg).


Graf 1. Količine sakupljenog papira, kartona i plastične ambalaže po jedinicama lokalne samouprave.

image.png

Po hijerarhiji gospodarenja otpadom, prva i najpoželjnija opcija jest sprječavanje nastanka otpada, dakle da u svakodnevnim životnim situacijama, kad je to moguće, biramo opcije koje ne uzrokuju nastajanje otpada. Druga je opcija da koristimo proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti, a tek kada ni to nije moguće, da proizvode koje smo iskoristili odvojimo, odložimo u odgovarajući spremnik i tako pripremimo za recikliranje.

Koji je najmanji korak koji svatko može napraviti?

Smanjivanje neplanske i impulzivne kupnje, odlazak u kupnju s vlastitim platnenim vrećicama, nošenje boce koja se može bilo gdje napuniti, ponovna uporaba staklenki, kupnja hrane u rinfuzi te odvajanje otpada, neki su od lako izvedivih postupaka koji će brzo postati navika.

Hvala svim korisnicima naših usluga koji dobro odvajaju otpad, vode brigu o otpadu i gledaju ljepše i zelenije ‘sutra’.

Datoteke za preuzimanje