Terenska akcija označavanja spremnika

  • NOVOSTI
  • Terenska akcija označavanja spremnika
Terenska akcija označavanja spremnika

Terenska akcija označavanja spremnika

Dana 07. veljače 2020. godine, ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. započela je terensku akciju označavanja svih spremnika za miješani komunalni otpad s RFID transponderima 134,2 kHz HDX za plastične posude i naljepnicama s barcodovima, u svrhu uspostave digitalne evidencije preuzimanja otpada. RFID transponderi (radio frekvencijski čipovi) će prilikom pražnjenja evidentirati spremnik povezan s obračunskim mjestom i vrijeme pražnjenja spremnika.

Molimo građane za razumijevanje i suradnju, te da djelatnicima Čistoće omoguće pristup spremniku kako bi označili spremnik.


Galerija slika