U gradu Sinju postavljeni prvi zeleni otoci

  • NOVOSTI
  • U gradu Sinju postavljeni prvi zeleni otoci
U gradu Sinju postavljeni prvi zeleni otoci

U gradu Sinju postavljeni prvi zeleni otoci

Kraj Gradskog kina Sinj tvrtka 'Čistoća Cetinske krajine' d.o.o. Sinj postavila je prvi 'zeleni otok' za selektivno prikupljanje otpada na području Grada Sinja.

Tzv. 'zeleni otoci' kontejneri su u kojima se odvaja staklo, papir, limenke i plastika, a takav selektivan način prikupljanja otpada izuzetno je važan za zaštitu okoliša jer omogućava sakupljanje korisnih sirovina koje se mogu ponovno iskoristiti.

U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dodatno su precizirali tu obavezu, jasnije definirali obaveze gradova i općina i znatno postrožili mogućnosti sankcija. Te odredbe stupile su na snagu godinu dana od dana donošenja Zakona, dakle, 24. srpnja ove godine. Odvojeno sakupljanje otpada gradovi i općine dužni su osigurati kroz 'zelene otoke', reciklažna dvorišta te omogućavanjem građanima odvajanje otpada na kućnom pragu. U tom smislu pozivamo naše sugrađane da budu aktivni učesnici ovog projekta te da svojim odgovornim ponašanjem i prihvaćanjem selektivnog načina prikupljanja otpada doprinesu sustavnom gospodarenju otpadom i smanjenju komunalnog otpada.