Tržnica na malo

Tržnica na malo

Tržnica je otvoreni ili zatvoreni, uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor u kojem se, prema odredbama zakona, drugim propisima i Općim uvjetima pružanja usluga javne tržnice na malo i Tržnim redom, obavlja promet robe na malo poljodjelsko-prehrambenih proizvoda i druge robe.

Društvo na tržnici pruža ove usluge:

  • iznajmljuje na korištenje prodajna mjesta
  • iznajmljuje na korištenje uređaje i opremu potrebnu za obavljanje prometa robe na malo;
  • daje u zakup poslovne prostore sagrađene na tržnici.

Promet robe na tržnici obavlja se na prostoru tržnice. Iznimno, promet robe može se obavljati i na drugim prostorima, ako ih je za tu svrhu odobrilo nadležno tijelo Grada Sinja – tzv. sezonska roba: grožđe, krumpir, kupus, jelke i drugo.

RADNO VRIJEME TRŽNICE I RIBARNICE

PONEDJELJAK - PETAK
07:00 - 13:00

SUBOTA
07:00 - 12:00 


Galerija slika