Kompostiranje - što je to?

Kompostiranje - što je to?

Kompostiranje je razgradnja biootpada uz pomoć niza živih mikroorganizama pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kompost.

Zašto i kako kompostirati pročitajte u receptu za kompost.

Priroda ništa ne odbacuje, a kompost je pravo zlato za vaše biljke!