Projekt "Otpad nije smeće"

Projekt "Otpad nije smeće"

Dana 12. studenog 2018. godine, Društvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. započelo je s edukacijom djece predškolske dobi na temu "OTPAD NIJE SMEĆE". U projektu sudjeluju svi vrtići s područja Cetinske krajine. Temeljni cilj je promicanje ekoloških spoznaja, posebno osvješćivanje djece o važnosti sprječavanja nastanka otpada i poticanje na ponovnu uporabu.

Prva dva dana edukacije bila su uspješna. Kroz razne aktivnosti i igre djeca su bila uključena u razvrstavanje otpada; naučili su što znači recikliranje i da ono što nama predstavlja smeće drugima koristi kao vrijedna sirovina koja se koristi za dobivanje novih  proizvoda.

Veliki doprinos dale su odgojiteljice vrtića koje su ih poticale, uključivale u djelovanje i pružile im određena predznanja odgovornog ponašanja prema otpadu.

U moru dječijih mudrih i iskrenih odgovora, bilo je i nekoliko "bisera":

"Kako se zove mjesto gdje završava naše smeće?" - KUKURUZOVAC, KAREPOVAC, CRVENI KRIŽ, POLJE,...

"Što se baca u zeleni kontejner?" (staklo) - BOCE OD VINA...

Zanimalo ih je može li se reciklirati kuća, dobiva li se plastika iz gnojiva,...

Ali, svima je bilo jasno jedno, i svi su ponudili točan odgovor na pitanje: "Tko jedini stvara otpad na našoj planeti?" - LJUDI!

Djeca, s kojom se kontinuirano radi o problematici gospodarenja otpadom, u budućnosti će predstavljati generacije koje razumiju svrhu gospodarenja otpadom i imaju usvojenu naviku pravilnog postupanja s otpadom.