Povijest

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE

Trgovačko društvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti osnovano je 28. studenog 2013. godine istupanjem iz društva VODOVOD I ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. .

Korijeni Društva sežu još od 1912.godine kada je u naselju Han kod Sinja na izvorištu Kosinac puštena u pogon crpna stanica, koja je cjevovodom malog profila spojena sa gradom Sinj, te se stanovništvo Sinja počelo sa tog izvorišta snabdijevati pitkom vodom.

Između dva rata djelovala je komunalna služba pri tadašnjoj općini Sinj a od 1949.godine djeluje komunalno poduzeće, preteča današnjeg Društva, sa oko 15 radnika i primitivnijim oblicima mehanizacije, prijevoza i alata. Na sadašnjoj lokaciji Društvo djeluje od 1960. godine, a do tada mu je sjedište bilo kod gradske tržnice. 

Sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada na deponij Mojanka obuhvaćena su sva područja jedinica lokalne samouprave gradova Sinja i Trilja te općina Otok, Hrvace i Dicmo.

Društvo upravlja gradskim grobljem sv. Frane u Sinju te ima organiziranu pogrebnu službu, održava i uređuje parkove i zelene površine u Gradu Sinju te upravlja gradskom tržnicom na malo u Sinju. Društvo je u suvlasništvu članova Društva, odnosno njegovih osnivača jedinica lokalne samouprave: Grada Sinj, Grada Trilja, Općina Otok, Hrvace i Dicmo. 

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn i sastavljen je od temeljnih uloga osnivača sa postocima učešća: Grad Sinj - 47%, Grad Trilj - 26%, Općina Otok - 12%, Općina Hrvace - 10%, Općina Dicmo - 5%.

Ugovorom o podjeli i preuzimanju sklopljenim dana 18.12.2013 godine između tvrtke VODOVOD I ČISTOĆA – SINJ d.o.o. Sinj i ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj, ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. preuzela je dio temeljnog kapitala u vrijednosti 2.736.597,00 kn kao tvrtka preuzimatelj.

Povijest