Osnovni podaci

Osnovni podaci

Naziv: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Skraćeni naziv: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Sjedište: 126. brigade HV-a 13, 21230  Sinj

Tel: 021/668-140

E-mail: info@cistoca-ck.hr

Web: https://www.cistoca-ck.hr/

Registar: Trgovački sud u Splitu, broj: Tt-13/6223-4 od 28.11.2013. godine, MBS: 060305620, EUID: HRSR.060305620

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Djelatnost: Sakupljanje neopasnog otpada

Oznaka djelatnosti: 3811

Matični broj: 4139798

OIB: 79243957155

Bankovni računi:

IBAN: HR6523900011101103707 otvoren kod HPB d.d. - za redovito poslovanje
IBAN: HR7424070001100504073 otvoren kod OTP banke d.d. - za redovito poslovanje
IBAN: HR5524070001500324156 otvoren kod OTP banke d.d. - za EU projekte

OSNIVAČI:

Grad Sinj - 47 %

Grad Trilj - 26 %

Općina Otok - 12 %

Općina Hrvace - 10 %

Općina Dicmo - 5 %

Uprava Društva: Kristina Šandrić, direktorica