BESPLATNO ODLOŽITE OTPAD U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

  • NOVOSTI
  • BESPLATNO ODLOŽITE OTPAD U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
BESPLATNO ODLOŽITE OTPAD U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

BESPLATNO ODLOŽITE OTPAD U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva. Osnovna funkcija reciklažnog dvorišta je doprinos u smanjivanju količine otpada u okolišu i njegovo recikliranje.

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. trenutno upravlja sa dva reciklažna dvorišta:

  • RECIKLAŽNO DVORIŠTE SINJ
  • RECIKLAŽNO DVORIŠTE DICMO

Uskoro s radom započinje i RECIKLAŽNO DVORIŠTE TRILJ.

image.png

Pravo korištenja reciklažnih dvorišta imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema davatelju usluge.

Kako bi otpad imao mogućnost daljnjeg recikliranja najvažniji je prvi korak, odnosno odvajanje otpada već u samom kućanstvu jer je otpad samo kao odvojen prihvatljiv za zaprimanje u reciklažno dvorište i za daljnji postupak uspješnog recikliranja.

Vrste otpada koji možete besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu su: otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume, drvo, biorazgradivi otpad, problematični otpad iz kućanstva (ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti), građevinski otpad iz kućanstva (u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci).

OTPAD SE NE PREUZIMA OD GOSPODARSKIH SUBJEKATA.

U reciklažnim dvorištima Sinj i Dicmo zaprima se plastična, metalna i staklena ambalaža koja je u sustavu povratne naknade, a isplata naknade vrši se na licu mjesta.

img-20230403-wa0023_002.jpg

Više informacija o radu reciklažnih dvorišta možete dobiti na telefonski broj 021/668-174.