Svjetski dan zaštite okoliša

  • NOVOSTI
  • Svjetski dan zaštite okoliša
Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša usmjerena je na moguća rješenja onečišćenja plastikom u okviru globalne kampanje #BeatPlasticPollution.

Čovjekov utjecaj na okoliš nikada neće biti moguće smanjiti na nulu, ali zato se moramo osvijestiti i taj utjecaj svesti na najmanje moguće razine. Ovim putem želimo zahvaliti stanovnicima Cetinskog kraja koji su ustrajni i uporni u stvaranju društva koje će proizvoditi manje otpada.

U razdoblju od 25. veljače 2022. godine do 05. lipnja 2023. godine, putem „sustava od vrata do vrata“ ukupno je prikupljeno i predano ovlaštenim sakupljačima 197.376,00 kg papira i kartona i 169.977,00 kg ambalaže od plastike.

U spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada (papir) koji se nalaze javnim površinama uglavnom se nalazi čisti karton koji odvajamo, te ga u press kontejneru predajemo ovlaštenom sakupljaču. Do 05. lipnja 2023. godine ukupno je prikupljeno 63.592,20 kg ambalaže od papira i kartona.

Zalažemo se za buđenje uspavane svijesti i želimo da svaki pojedinac preuzme svoj dio odgovornosti za utjecaj na okoliš.