Primanje računa e-mailom

  • NOVOSTI
  • Primanje računa e-mailom
Primanje računa e-mailom

Primanje računa e-mailom

Poštovani korisnici,

U cilju racionalizacije troškova i pravovremene dostave računa, ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. omogućava dostavu računa putem elektroničke pošte.

Potrebno je ispuniti priloženi obrazac suglasnosti te ga predati na jedan od sljedećih načina:

  • e-mailom: racun@cistoca-ck.hr
  • poštom ili osobno na adresu: 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj

Primanjem računa e-mailom zajedno čuvamo hrvatske šume i okoliš te doprinosimo smanjenju potrošnje papira.

Prvi dan proljeća, 21. ožujka, ujedno se slavi i kao Međunarodni dan šuma.  Prilika je to da osvijestimo važnost i vrijednost šuma za sve stanovnike našeg planeta. One su zaslužne za čisti zrak, čisto tlo i čiste vode, sprječavanje erozije i ublažavanje klimatskih ekstrema. Uz to, one su i prirodne energane – daju nam obnovljiv izvor energije, drvo. Pritom su dom mnogim živim bićima kojima, uz sve navedeno, daju i hranu i lijek. Ipak, unatoč neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, danas je šuma na Zemlji sve manje. Stoljećima se nemilosrdno krče da bi se stvorio prostor za nova naselja, poljoprivredne površine, tvornice i prometnice. Nerazumno i pretjerano se sijeku i koriste za drvenu građu, ogrjev i industrijsku preradu. Nestajanje šuma nije samo nestajanje samog drveća: cijeli ekosustavi su uništeni, a svi mi, ljudi i životinje, trpimo posljedice. Zato je važno da plan gospodarenja šumama i kontrola sječe postanu prioriteti svake uređene države na svijetu.

Najjednostavniji način na koji svatko od nas može doprinijeti spašavanju šuma jest i recikliranje staroga papira!