RASPORED SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

  • NOVOSTI
  • RASPORED SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
RASPORED SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

RASPORED SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

IZVOD IZ OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

  • Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
  • Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika.
  • Otpad odložen izvan spremnika neće se preuzeti.
  • Korisnici usluge dužni su spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, postupati s njima na način koji ne dovodi do njihovog oštećenja te skrbiti da ti spremnici ne budu oštećeni od strane trećih osoba.
  • Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.