Važna obavijest!

Važna obavijest!

Važna obavijest!

Zbog kvara na vozilima za prikupljanje miješanog komunalnog otpada obavještavamo mještane Sinja da je moguće da u nekim ulicama ne obavimo redovni odvoz otpada kao i inače po rasporedu. U tom slučaju višak otpada stavite u dodatnu vreću koju će djelatnici ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. pokupiti prilikom idućeg odvoza.

Korisnike molimo za razumijevanje!