Lokacije spremnika za selektivno prikupljanje otpada na području: 

GRADA SINJA

GRADA TRILJA

OPĆINE OTOK

 

Sinj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Trilj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Otok

Hrvace

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Dicmo

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Tvrtka: ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Adresa: 126. brigade HV-a 13, 21230 Sinj

Sud upisa: Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, broj: Tt-13/6223-4 od 28.11.2013. godine.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave / direktor: Ivana Živaljić

MBS: 060305620

OIB: 79243957155

MB: 4139798

Bankovni račun otvoren kod Splitska banka d.d. Split

IBAN: HR7424070001100504073 otvoren kod OTP banke d.d. za redovito poslovanje

IBAN: HR5524070001500324156 otvoren kod OTO banke d.d. za EU projekte