Sinj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Trilj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Otok

Hrvace

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Dicmo

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

 

SINJ:

 

Šetalište Alojzija Stepinca

Žankova glavica

Štalija

Tripalov voćnjak

Put Ferate

Trg Gojka Šuška

Kod pravoslavne crkve( na parkingu)

Ul. Vladimira Nazora (novo naselje)

Kod Dalmatinke

Kod Pazara

Ul Fra Ivana Markovića (put groblja)

Lumbinov most

Dalmatinska ulica

Ul.Žrtava rata (uz košarkaško igralište)

Kvartiri

Put Piketa (uz ogradu Hipodroma)

Škola u Brnazama(kod pošte)

Franjevačka gimnazija

 

TRILJ:

 

Trilj, Ulica Kralja Tomislava 15 (ispod lipotića guvna)

Trilj, Ulica Poljičke republike 15 (kod kina)

Trilj, Ulica Put Košuta 1 (kod groblja)

Trilj, Bana Jelačića (Stari most – igralište Luke)

Košute, Ulica Kukuzovačkih žrtava (kod Kažimira)

Košute, Ulica Vukovarska 61 (kod Tri jablana)

Košute, Ulica Hrvatskog branitelja (kod Tijardovića)

Košute, Ulica Vukovarska (na Biloj glavici)

Vojnić, Bajići

Grab, ispod groblja

Grab, na Vratnicama

Vedrine, na Gubavici

Vedrine, kod Vukasa

Tijarica, kod škole

Tijarica, kod “Malog Berlina”

Velić, na Ravniku

Velić, kod Crkve

Ugljane, kod Škole

Jabuka, kod groblja

Budimiri, kod škole

Čaporice, kod groblja

Bisko, kod škole

Gardun, kod škole

Strmendolac, kod bunara

Vrpolje, kod crkve

 

 OTOK:

Centar Otoka uz Trenicu

Roknjača kod sv Ante

Roknjača-iza kanala Drežnica

Put Balinica

Gala, Ajdučić

Krenica Gala

Ovrlja, uz trafostanicu

Velika Ruda,

Mala Ruda, uz autobusnu stanicu

Udovičić kod škole

Bilokapić / Gradina

 

 

Organi Društva su Skupština i Uprava.

Skupštinu Društva sačinjavaju pet članova i to po jedan izabrani predstavnik svih potpisnika Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.

Pored izabranih predstavnika u radu Skupštine bez prava glasa sudjeluju i dva zaposlenika Društva,koje na prijedlog uprave imenuje Skupština.

Prema članku 23.Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Skupština Društva odlučuje o:

 • godišnjem planu rada Društva,
 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društvate kreditnim zaduženjima,
 • ulaganja u razvoj i gradnju poslovnih objekata i nabavku  potrebnim zaduženjima,
 • cijenama usluga na način iz čl.23 Društvenog Ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o.,
 • imenovanju i opozivu uprave,
 • statusnim promjenama,
 • organizacijskom ustrojstvu Društva,
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
 • daje suglasnost na ugovore bilo koje vrste čija vridenost prelazi 400.000,00 (četristotisuća) kuna,
 • daje suglasnost na odluke uprave kada je to propisano zakonom ili Društvenim Ugovorom
 • drugostupanjski je organ u svim pitanjima kojima se traži takvo postupanje,
 • imenuje i razrješuje članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi,
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili drugih propisa i akata stavljena u nadležnost

Članovi Društva imaju ukupno 100 glasova pa pri odlučivanju članovim Društva pripadaju glasovi na način:

1. Gradu Sinju - 47 četrdesetsedam glasova (47% ukupnog broja glasova)

2. Općina Dicmo -5 pet glasova (5 % ukupnog broja glasova)

3. Općina Hrvace - 10 deset glasova (10 % ukupnog broja glasova)

4. Općina Otok - 12 dvanaest glasova (12% ukupnog broja glasova)

5. Gradu Trilju – 26 dvadesetšest glasova (26% ukupnog broja glasova)