Fizičke osobe

Fizičke osobe

Cjenik komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada za domaćinstva

Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj na način propisan zakonom. Osnovica za obračun je volumen spremnika i broj pražnjenja.

Komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada plaća vlasnik ili korisnik nekretnine. O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnike putem svoje internetske stranice.

 

image-3.png

Tečaj konverzije  7,53450 

 

 

CJENIK OSTALIH USLUGA ZA KUĆANSTVA

 

 

Vrsta usluge

Cijena - kn

Cijena - EUR

   1

Povremeni korisnici

30,69 kn + PDV – tri puta godišnje

 4,07 EUR + PDV – tri puta godišnje

   2

Odvoz glomaznog otpada

4,00 kn/km  + PDV

        0,53 EUR/km + PDV

   3

Dnevni najam kontejnera od 5-7 m³

200,00 kn + PDV

        26,55 EUR + PDV

 

    

 

Tečaj konverzije  7,53450

 

 

CJENIK ZA KUĆE ZA ODMOR I APARTMANE U DOMAĆINSTVU

 

Razdoblje

Cijena

 

01.10. – 31.05.

 MJU (29,97 kn /3,98 EUR) + PDV

01.06. – 30.09.

 (MJU + 0,75 kn /0,10 EUR dnevno po stalnom ležaju) + PDV

 

MJU – cijena minimalne javne usluge

Tečaj konverzije  7,53450

(1) Povremeni korisnici su kategorija korisnika koji samo povremeno borave u svojim objektima (npr. vikendom, kada dođu iz inozemstva i sl.) 

(2) Podrazumijeva se odvoz glomaznog otpada do 5 m³ vozilom za glomazni otpad.

Članak 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da je davatelj javne usluge dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Za svako dodatno preuzimanje glomaznog otpada u jednoj kalendarskoj godini korisnik plaća cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

U primjeni od 01.06.2018. godine.