Fizičke osobe

Fizičke osobe

Cjenik komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada za domaćinstva

Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj na način propisan zakonom. Osnovica za obračun je volumen spremnika i broj pražnjenja.

Komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada plaća vlasnik ili korisnik nekretnine. O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnike putem svoje internetske stranice.

CJENIK SAKUPLJANJA, PRIJEVOZA I DEPONIRANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA)

 

VOLUMEN (L)

CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE

CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

POPUST ZA KUĆANSTVA S JEDNIM ČLANOM (18%)

UKUPNA CIJENA ZA KUĆANSTVO (BEZ PDV-A)

CIJENA UMANJENA ZA 2% - ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

PDV (13%)

CIJENA S PDV-OM

1

60

29,97

8,22

6,87

31,32

30,69

3,99

34,68

2

80

29,97

10,96

-

40,93

40,11

5,21

45,32

3

120

29,97

16,44

-

46,41

45,48

5,91

51,39

4

240

29,97

32,88

-

62,85

61,59

8,01

69,60

5

360

29,97

49,32

-

79,29

77,70

10,10

87,80

6

480

29,97

65,76

-

95,73

93,82

12,20

106,02

7

1100

29,97

150,70

-

180,67

177,06

23,02

200,08

8

2200

29,97

301,40

-

331,37

324,74

42,22

366,96

9

3300

29,97

452,10

-

482,07

472,43

61,42

533,85

CJENIK OSTALIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE

 

VRSTA USLUGE

CIJENA

1

Povremeni korisnici

30,69 kn + PDV – tri puta godišnje

2

Odvoz glomaznog otpada

4,00 kn/km + PDV

3

Dnevni najam kontejnera od 5 - 7 m3

200,00 kn + PDV

(1) Povremeni korisnici su kategorija korisnika koji samo povremeno borave u svojim objektima (npr. vikendom, kada dođu iz inozemstva i sl.) 
(2) Podrazumijeva se odvoz glomaznog otpada do 5 m³ vozilom za glomazni otpad.

Članak 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da je davatelj javne usluge dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Za svako dodatno preuzimanje glomaznog otpada u jednoj kalendarskoj godini korisnik plaća cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

U primjeni od 01.06.2018. godine.